XVIII Sesja Rady Miejskiej w Mrozach, w dniu 20 maja 2020

Rada Miejska w Mrozach
Czas publikacji: 5 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 03:03:33
Liczba odtworzeń: 29
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:081.Otwarcie Sesji
13:082.Przyjęcie porządku obrad
13:333.Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z działalności w okresie międzysesyjnym
14:144.Informacja o działaniu służby zdrowia na terenie gminy Mrozy
14:385.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
14:556.Informacja o funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach
14:557.Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu gminy w roku 2019
8.Przyjęcie planu remontu dróg gminnych
15:089.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2020
15:2710.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/132/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029
15:3011.Podjecie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
15:3112.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w Woli Paprotniej (dz. nr 41/7)
15:3113.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w Woli Paprotniej (dz. nr 45/4)
15:3214.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w Woli Paprotniej (dz. nr 50/4)
15:3315.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w Woli Paprotniej (dz. nr 277)
15:3316.Podjęcie uchwaly w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej
15:3417.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
15:3718.Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej gminy Mrozy
15:3719.Przyjęcie protokołu Nr XVII/20 z Sesji Rady z dnia 13 marca 2020 r.
16:0420.Sprawy różne
16:0421.Zamknięcie Sesji
pokaż cały porządek obrad