Sesja Rady w dniu środa, 20 maja 2020

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 556 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 00:42:35
Liczba odtworzeń: 582
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał.
a)- druk Nr 1 w sprawie ustanowienia herbu, weksyliów i pieczęci Gminy Słupsk oraz zasad ich używania.
b) - druk Nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Grąsinie
c) - druk Nr 3 w sprawie zmiany Uchwały NR XI/128/2015 z dnia 29 września 2015r. Rady Gminy Słupsk w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Słupsk" na lata 2015-2020.
d) - druk Nr 4 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słupsk na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”
e) - druk Nr 5 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2020 rok.
f) - druk Nr 6 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XVI/165/2019 z dnia 17 grudnia 2019
g) - druk Nr 7 w sprawie emisji obligacji Gminy Słupsk
h) - druk Nr 8 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Lubuczewo, gmina Słupsk
i) - druk Nr 9 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Warblewo, gmina Słupsk
j) - druk Nr 10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Karzcino, gmina Słupsk
3. Wolne wnioski i informacje.
4. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad