IV sesja Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim, dnia 22 lutego 2019 r.

Rada Miejska w Solcu Kujawskim
Czas publikacji: 582 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 01:10:36
Liczba odtworzeń: 676
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:021.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
13:032.Przyjęcie porządku obrad.
13:093.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zwarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Toruńskiej 80a w Solcu Kujawskim.
13:124.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wieś Otorowo, gmina Solec Kujawski.
13:145.Podjęcie uchwały w sprawie opinii o pozbawieniu lasu charakteru ochronnego.
13:186.Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze użytku ekologicznego "Biała Góra".
13:207.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski.
13:278.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski w 2019 roku.
13:319.Podjęcie uchwały w sprawie nadania regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Solec Kujawski.
13:3510.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Sołectwa Chrośna o wyznaczenie nowego terminu wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Chrośna.
13:4811.Zatwierdzenie planów pracy na 2019 rok Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Gospodarki i Budżetu, Komisji Społecznej.
14:1012.Wolne głosy i wnioski.
14:1013.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad