XVII Sesja Rady w dniu 14 maja 2020

Rada Miejska Gminy Osieczna
Czas publikacji: 248 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 02:25:35
Liczba odtworzeń: 331
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:051.Otwarcie sesji oraz powitanie Radnych i Gości.
13:052. Stwierdzenie quorum.
13:113. Informacja o porządku obrad XVII sesji Rady.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
13:245. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
13:266. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Osieczna o posiedzeniu w okresie międzysesyjnym.
13:377.Informacja Burmistrza o jego działalności w okresie międzysesyjnym.
13:378. Zgłaszanie interpelacji przez Radnych.
13:419. Zapytania Radnych.
13:4210. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Osieczna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.
13:4611. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
13:4712. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Osieczna na 2020 rok.
14:0113. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z przetargu i oddania nieruchomości w dzierżawę.
14:0214. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
14:2415. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części działki nr 1303/4 położonej w Osiecznej.
14:2616. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ciągów pieszo-rowerowych.
14:3717. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2020 rok.
14:3918. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2020–2028.
14:4119.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (dot. Osiecznej).
14:4320.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (dot. Kąkolewa).
15:0321.Wnioski i informacje.
15:4222. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
15:4223. Zakończenie obrad XVII sesji Rady.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska Gminy Osieczna - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje