Sesja Rady w dniu czwartek, 14 maja 2020

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 565 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 00:55:24
Liczba odtworzeń: 588
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:131.Otwarcie sesji.
13:152. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2020 roku.
13:183.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13:204. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.
13:215. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
13:226. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
13:597. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
14:018. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14:019. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad