XVIII Sesja Rady Gminy Lisewo,12 maja 2020 r. cz.3

Rada Gminy Lisewo
Czas publikacji: 169 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:42:55
Liczba odtworzeń: 247
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:401.Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
11:402.Wyznaczenie Sekretarza obrad.
11:423.Zatwierdzenie porządku obrad.
11:434.Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
12:175.Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
12:346.Informacja Wójta Gminy.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
12:50a)zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID- 19 - (projekt nr 1);
12:54b)przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 - (projekt nr 2);
12:58c)ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna - (projekt nr 3).
13:338.Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad