XVI Sesja Rady Miejskiej w dniu poniedziałek, 11 maja 2020

Rada Miejska w Wieliczce
Czas publikacji: 52 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 02:07:11
Liczba odtworzeń: 218
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

19:111.Otwarcie obrad.
19:152.Uchwała w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Brzegach.
19:183.Uchwała w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Wieliczce, ul. Kościuszki 51.
19:234.Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/668/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
19:255.Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
19:346.Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliczka na rok 2020.
19:587.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wieliczka do realizacji projektu pn. „EKO-TEAM” współfinansowanego ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 ze środków Unii Europejskiej.
20:018.Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Wieliczce obręb 2, stanowiącej własność Gminy Wieliczka oraz ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w Wieliczce obręb 2 stanowiącą własność Gminy Wieliczka.
20:059.Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Brzegach, stanowiącej własność Gminy Wieliczka.
20:1310.Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kokotowie, stanowiącej własność Gminy Wieliczka.
20:2011.Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Raciborsku, stanowiącej własność Gminy Wieliczka oraz ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez część nieruchomości położonej w Raciborsku stanowiącej własność Gminy Wieliczka.
20:2412.Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Brzegach stanowiącej własność Gminy Wieliczka na nieruchomość położoną w Brzegach stanowiącą własność osoby prawnej.
20:2913.Uchwała w sprawie dzierżawy części nieruchomości działka ewid. 36, położonej w Wieliczce obr. 1, stanowiącej własność Gminy Wieliczka.
20:4314.Uchwała w sprawie dzierżawy części nieruchomości dz. ewid. nr 259/39, położonej w miejscowości Wieliczka obr. 1, stanowiącej własność Gminy Wieliczka.
20:4515.Uchwała w sprawie dzierżawy części nieruchomości działka ewid. 378/9, położonej w Wieliczce obr. 1, stanowiącej własność Gminy Wieliczka.
20:4916.Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowościach Kokotów, Brzegi i Węgrzce Wielkie, stanowiących własność Gminy Wieliczka.
20:5217.Uchwała w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Golkowicach, stanowiącej własność Gminy Wieliczka.
20:5418.Uchwała w sprawie ustanowienia służebności przesyłu przez część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczka położonej w Węgrzcach Wielkich.
21:0419.Uchwała w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Wieliczce obr.1, stanowiącej własność Gminy Wieliczka.
21:0720.Uchwała w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Wieliczce obr.1, stanowiącej własność Gminy Wieliczka (al. Solidarności).
21:1121.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kokotowie, stanowiącej własność Gminy Wieliczka.
21:1122.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad