XVI Sesja Rady Gminy Pawłowice z dnia 08.05.2020

Rada Gminy Pawłowice
Czas publikacji: 343 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 01:38:07
Liczba odtworzeń: 894
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:461.Otwarcie i swierdzenie prawomocności
12:462.Przedstawienie porządku obrad
12:473.Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Pawłowice z dnia 03 marca 2020 r.
12:484.Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym
13:125.Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2020 – 2024.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2020
13:139.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
13:1410.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
13:1611.Podjęcie uchwały w sprawie stawki ekwiwalentu za 1 godzinę udziału w działaniu ratowniczym dla członków OSP z terenu gminy Pawłowice
13:1712.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej PSP w Jastrzębiu –Zdroju
13:2013.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Pawłowice
13:2114.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia z zakresu właściwości Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach realizacji zadania inwestycyjnego ( dot. przebudowy skrzyżowania DW 938 z drogą gminną ul. Boczną w Jarząbkowicach)
15.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pawłowice
13:2416.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
13:2517.Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pawłowice w 2020 roku.
13:2918.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży z gminy Pawłowice dla programu stypendialnego Motywacja.
13:3019.Podjęcie uchwały w sprawie Programu pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja.
13:3120.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży z gminy Pawłowice dla programu stypendialnego Warto się uczyć
13:3221.Podjęcie uchwały w sprawie Programu Stypendialnego Warto się uczyć.
13:3322.Podjęcie uchwały w sprawie konkursu dla najlepszych absolwentów klas programowo najwyższych poszczególnych typów szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice.
13:3423.Podjęcie uchwały w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów-sportowców klas poszczególnych typów szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice.
13:3524.Projekt uchwały w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice.
13:3625.Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady
13:3626.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad