Sesja Rady w dniu środa, 6 maja 2020

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 89 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 02:12:13
Liczba odtworzeń: 209
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
09:493.Przyjęcie porządku obrad.
09:514.Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
10:045.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
10:246.Informacja Kierownika Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności o aktualnej sytuacji związanej z COVID-19 na terenie Powiatu Przemyskiego.
10:297.Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności za 2019 rok (sprawozdania zamieszczono w Informatorze e-Sesji): :
a)Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu,
b)Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu,
c)Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.
10:368.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu za 2019 rok oraz ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Przemyskim (sprawozdanie zamieszczono w Informatorze e-Sesji).
10:459.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Powiatu Przemyskiego w 2020 roku.
10:5110.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie wprowadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego.
11:0811.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie przyjęcia “Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku”.
11:2112.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2020 rok.
11:3313.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie szczególnych rozwiązań prawnych w zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania, przypadających Powiatowi Przemyskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19.
11:5214.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
11:5215.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Przemyskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje