Sesja Rady w dniu czwartek, 30 kwietnia 2020

Rada Powiatu Piskiego
Czas publikacji: 262 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 00:51:50
Liczba odtworzeń: 353
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:071.Otwarcie obrad XIX sesji Rady Powiatu Pisz.
12:082.Stwierdzenie prawomocności obrad.
12:083.Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
12:094.Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Pisz.
12:105.Interpelacje i zapytania radnych.
12:106.Zapytania i wnioski mieszkańców powiatu.
12:127.Sprawozdanie z działalności Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego za 2019 rok.
12:178.Informacja o realizacji zadań Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu w 2019 r.
12:129.Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie oraz realizacji zadań przez służby Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w 2019 roku.
12:1810.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2019 rok.
12:1811.Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej za 2019 rok.
12.Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał:
12:20a)w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
12:22b)w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 r.
12:2313.Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Piszu z działalności pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
12:2614.Wnioski i oświadczenia radnych.
12:5815.Informacje, odpowiedzi i wyjaśnienia.
12:5816.Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Powiatu Pisz.
pokaż cały porządek obrad