VI Sesja Rady Gminy Lisewo, 20 lutego 2019 r.

Rada Gminy Lisewo
Czas publikacji: 616 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:09:45
Liczba odtworzeń: 635
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:141.Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
10:142.Wyznaczenie Sekretarza obrad.
10:203.Zatwierdzenie porządku obrad.
10:204.Przyjęcie protokołów z III, IV, V Sesji Rady Gminy Lisewo.
10:335.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności.
10:476.Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
10:517.Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy.
11:048.Sprawozdanie z działalności jednostki Gminne Usługi Wodno-Kanalizacyjne.
9.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie za 2018 rok.
10.Sprawozdanie zbiorcze z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny oraz Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy za 2018 rok.
11.Podjęcie uchwał w sprawie:
11:061)zmiany statutów sołectw Gminy Lisewo – projekt nr 1;
11:082)przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Lisewo – projekt nr 2;
11:093)określenia wzoru kart do głosowania w wyborach Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w sołectwach Gminy Lisewo – projekt nr 3;
11:124)zmiany Planu modernizacji dróg gminnych w latach 2018 – 2025 – projekt nr 4.
11:2212.Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad