Sesja Rady w dniu wtorek, 28 kwietnia 2020

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
Czas publikacji: 451 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 02:41:59
Liczba odtworzeń: 640
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:021.Otwarcie sesji
16:022.Stwierdzenie quorum radnych
16:033.Przyjęcie porządku obrad
16:044.Przyjęcie protokołu z sesji 24.03.2020r.
18:035.Podjęcie uchwał w sprawie:
16:50a)zwolnienia z podatku od nieruchomości za część roku 2020 niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – projekt 1
17:06b)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 2
17:06c)zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok – projekt 3
17:07d)zamiany nieruchomości w Lusowie – projekt 4
17:10e)zamiany nieruchomości w Sierosławiu – projekt 5
17:11f)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki 1259/31 w Tarnowie Podgórnym – projekt 6
17:13g)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami części działki 62/5 w Rumianku – projekt 7
17:14h)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działek nr 1393/4 i 317 w Tarnowie Podgórnym – projekt 8
17:16i)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą – projekt 9
17:28j)zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki 125/1 124/1 i 124/2 w Jankowicach – projekt 10
17:29k)zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek 909/1 i 1/66 w Przeźmierowie – projekt 11
17:39l)odstąpienia od trybu przetargowego sprzedaży nieruchomości – projekt 12
17:40m)zaliczenia drogi ul. Morelowej w Przeźmierowie do kategorii dróg gminnych – projekt 13
17:44n)zaliczenia drogi ul. Szerokiej w Kokoszczynie do kategorii dróg gminnych – projekt 14
17:47o)zaliczenia drogi ul. Za Motelem w Sadach do kategorii dróg gminnych – projekt 15
17:52p)przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 16
17:54r)wykazu kąpielisk na terenie gminy Tarnowo Podgórne w roku 2020 – projekt 17
17:55s)określenia sezonu kąpielowego na rok 2020 – projekt 18
17:58t)współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Poznań – projekt 19
18:00u)zmiany uchwały Nr VIII/89/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – projekt 20
18:03w)uchylenia uchwały Nr XXII/381/2020 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań – projekt 21
18:046.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
18:127.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
18:128.Interpelacje i zapytania radnych
18:149.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji
18:4210.Wolne głosy, wnioski i informacje
18:4211.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Tarnowo Podgórne - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje