XXII Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 579 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 05:37:59
Liczba odtworzeń: 1019
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:171.Otwarcie obrad sesji.
16:182.Sprawdzenie kworum.
16:563.Przedstawienie porządku obrad.
17:124.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
17:185.Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wasilków.
17:216.Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowodworce.
17:277.Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2020 r.
17:298.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
9.Uchwała w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Wasilkowie przy ul. Białostockiej.
18:4110.Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID - 19.
19:4911.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok.
19:5112.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2020-2034.
21:4013.Sprawy różne.
21:4014.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad