XXII sesja Rady w dniu 29 kwietnia 2020

Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Czas publikacji: 313 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 01:53:57
Liczba odtworzeń: 482
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wolne wnioski i informacje oraz oświadczenia klubowe.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami.
5. Druk nr 414 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.
6. Druk nr 415 – podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych.
7. Druk nr 416 - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pod nazwą: Kampania edukacyjno-informacyjna "Woda to życie - dbajmy o nią".
8. Druk nr 417 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o nadaniu nazw ulicom na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
9. Druk nr 418 - podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Orkiszowa ulicy w Gorzowie Wielkopolskim.
10. Druk nr 419 - podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Wojcieszycka ulicy w Gorzowie Wielkopolskim
11. Druk nr 420 - podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum nr 8 w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Śląskiej 20.
12. Druk nr 421 - podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku.
13. Druk nr 422 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
14. Druk nr 423A - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
15. Druk nr 424A - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2020-2048.
16. Sprawy różne, wolne wnioski.
15:5817. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad