26 Sesja (Nadzwyczajna) Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 28.04.2020

Rada Miasta Golubia-Dobrzynia
Czas publikacji: 952 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 00:13:45
Liczba odtworzeń: 1130
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji,
2.Stwierdzenie quorum,
3.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie przedłużenia terminów płatnościrat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Golub-Dobrzyń, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negtywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
b)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń”.
4.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad