XXIII sesja Rady Miejskiej w Namysłowie - 27-04-2020 r.

Rada Miejska w Namysłowie
Czas publikacji: 182 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 00:13:34
Liczba odtworzeń: 434
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Wybór Przewodniczącego Rady.
5.Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
6.Zakończenie obrad sesji Rady.
pokaż cały porządek obrad