Sesja Rady w dniu środa, 6 lutego 2019

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 1028 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 00:22:14
Liczba odtworzeń: 1039
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:081.Otwarcie sesji.
15:082.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pozakonkursowegopod nazwą "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)."
15:103.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pozakonkursowegopod nazwą "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)."
15:114.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.
15:125.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
15:146.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie
15:147.Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
15:218.Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
15:229.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:2210.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad