Sesja Rady w dniu wtorek, 21 kwietnia 2020

Rada Gminy Białe Błota
Czas publikacji: 104 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 02:26:32
Liczba odtworzeń: 420
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwał:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020.
2)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026
3)w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
4)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok."
5.Zakończenie obrad XXV Sesji VIII Kadencji.
pokaż cały porządek obrad