Sesja Rady w dniu poniedziałek, 20 kwietnia 2020

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 587 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 00:40:43
Liczba odtworzeń: 685
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:481.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
09:482.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
09:513.Przyjęcie protokołu z sesji.
4.Podjęcie uchwał w sprawach:
09:561)przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu opieki nad zabytkami dla Miasta Gminy Gąbin na lata 2018 – 2022”
10:002)uchylenia uchwały nr 146/XX/2020 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 marca 2020 r.
10:063)udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Mazowieckiego,
10:144)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2020-2031,
10:215)zmieniającej uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2020 rok
11:205.Zapytania i wolne wnioski.
11:206.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad