Lista obecności na posiedzeniu

V Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 31 stycznia 2019, całość

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 204 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 02:15:34
Liczba odtworzeń: 465

Porządek obrad posiedzenia

16:201.Otwarcie obrad sesji.
16:222.Przedstawienie porządku obrad.
16:483.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
17:034.Uchwała w sprawie zmiany uchwały określającej zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wasilków na zadania służące ochronie powietrza.
17:065.Uchwała w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
17:086.Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości.
17:117.Uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
17:178.Uchwała w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Wasilków.
17:239.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok.
17:2610.Stanowisko w sprawie przywrócenia połączenia kolejowego oraz wprowadzenia przystanku na stacji kolejowej w Wasilkowie na linii Suwałki – Kraków, Kraków – Suwałki.
17:2811.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
17:3112.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2018.
18:2313.Sprawy różne.
18:2414.Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie.
15.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Wasilkowie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje