Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady w dniu czwartek, 31 stycznia 2019

Rada Gminy Strzałkowo
Czas publikacji: 204 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 01:14:19
Liczba odtworzeń: 288

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie III sesji Rady Gminy Strzałkowo.
2.Odczytanie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z II sesji.
4.Zapytania i interpelacje radnych.
5.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
6.Sprawozdanie Wójta Gminy Strzałkowo z działalności międzysesyjnej.
7.Podjęcie uchwał w sprawie :
a)zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo,
b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019,
c)zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
d)funduszu sołeckiego,
e)zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Strzałkowo, trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia,
f)zmiany Statutu Sołectwa Babin,
g)zmiany Statutu Sołectwa Babin Olędry,
h)zmiany Statutu Sołectwa Brudzewo,
i)zmiany Statutu Sołectwa Chwałkowice,
j)zmiany Statutu Sołectwa Graboszewo,
k)zmiany Statutu Sołectwa Janowo,
l)zmiany Statutu Sołectwa Janowo Olędry,
m)zmiany Statutu Sołectwa Katarzynowo,
n)zmiany Statutu Sołectwa Kornaty,
o)zmiany Statutu Sołectwa Krępkowo,
p)zmiany Statutu Sołectwa Młodziejewice,
r)zmiany Statutu Sołectwa Ostrowo Kościelne,
s)zmiany Statutu Sołectwa Paruszewo,
t)zmiany Statutu Sołectwa Skarboszewo,
u)zmiany Statutu Sołectwa Strzałkowo,
w)zmiany Statutu Sołectwa Szemborowo,
x)zmiany Statutu Sołectwa Wólka.
8.Wolne wnioski i informacje.
9.Zakończenie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Strzałkowo - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje