XVIII Sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji

Rada Miasta Zgierza
Czas publikacji: 296 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:18:28
Liczba odtworzeń: 340
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

20:021.Otwarcie sesji.
20:032.Postanowienie Rady Miasta Zgierza w sprawie odbycia XVIII - nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zgierza przy drzwiach zamkniętych.
20:033.Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
20:104.Podjęcie uchwał:
20:04a)Zmiany uchwały nr XIV/175/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miastu Łódź realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy.
20:06b)Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania projektu pn. " Rozwój potencjału turystycznego Gminy Miasto Zgierz" w ramach Poddziałania VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
20:07c)Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do opracowania i złożenia wniosku na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnieniu funkcji hali lodowej " w ramach Programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020, obsługiwanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
20:09d)zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2020 w zakresie zadań własnych.
20:10e)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.
20:115.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski osiedli.
20:146.Zapytania i wolne wnioski.
20:147.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad