2020_02_24 - 20. sesja Rady

Rada Gminy Rokietnica
Czas publikacji: 336 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 02:15:46
Liczba odtworzeń: 473
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:031.Otwarcie obrad sesji.
16:032.Stwierdzenie quorum.
16:073.Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady Gminy
16:074.Przyjęcie protokołu XIX sesji.
16:085.Interpelacje i zapytania radnych.
16:576.Debata:Drogi powiatowe na terenie Gminy Rokietnica. Bezpłatna pomoc prawna na terenie Gminy Rokietnica.
7.Rozpatrzenie projektów uchwał:
16:581)w sprawie: zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa w Mrowinie z dodatkową lokalizacją w Napachaniu i Przedszkole w Mrowinie z zamiejscowymi oddziałami w Napachaniu.
16:592)w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
17:003)w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku.
17:144)w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na rok 2020.
17:155)w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2020-2034.
17:186)w sprawie: przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica
17:378.Pisemne sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
17:389.Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
17:4110.Informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
18:1511.Wolne głosy i wnioski.
18:1512.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Rokietnica - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje