XIV Sesja Rady Gminy Kozy z dnia 30.03.2020r.

Rada Gminy Kozy
Czas publikacji: 295 dni 5 godzin temu
Liczba odtworzeń: 388
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektów uchwał:
1)w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2020-2035,
3)w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 2019r. Uchwała Budżetowa na 2020 rok Gminy Kozy,
4)w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/62/15 Rady Gminy Kozy z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
4.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kozy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
5.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad