XV Sesja Rady Miejskiej w dniu czwartek, 2 kwietnia 2020-wstęp

Rada Miejska w Wieliczce
Czas publikacji: 91 dni 18 godzin temu
Liczba odtworzeń: 203
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:201.Wznowienie obrad.
16:262.Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/183/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka.
16:333.Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2020.
16:354.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na finansowanie zadania własnego na rok 2020.
16:375.Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.
16:396.Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.
16:417.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad