Sesja Rady w dniu wtorek, 24 marca 2020

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
Czas publikacji: 485 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 03:16:49
Liczba odtworzeń: 586
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:011.Otwarcie sesji.
16:012.Stwierdzenie quorum radnych.
16:533.Przyjęcie porządku obrad.
16:544.Przyjęcie protokołu z sesji 25.02.2020r.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
17:20a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 1
17:21b)zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok – projekt 2
17:25c)nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki – projekt 3
17:28d)przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 45/2 i 45/5 w Górze – projekt 4
17:32e)zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Osiedla Morskiego w Lusówku – projekt 5
17:49f)zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 225 oraz dla terenów przy ul. Poznańskiej, położonych w Lusowie – projekt 6
17:55g)zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 345 przy ul. Wilka oraz dla terenów przy ul. Krętej, położonych w Sierosławiu – projekt 7
17:55h)nadania rondu w Tarnowie Podgórnym nazwy Rondo im. Pawła Adamowicza – projekt 8
17:55i)nadania rondu w Tarnowie Podgórnym nazwy Rondo im. Jerzego Regulskiego – projekt 9
17:55j)nadania rondu w Tarnowie Podgórnym nazwy Rondo im. Gmin Partnerskich – projekt 10
17:55k)nadania nazwy ulicy w Tarnowie Podgórnym – projekt 11
17:56l)kupna działek w Tarnowie Podgórnym – projekt 12
17:58m)wyrażenie zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lusowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 13
17:59n)wyposażenia w majątek trwały Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Baranowie – projekt 14
18:03o)zezwolenia na sprzedaż nieruchomości – projekt 15
18:09p)zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – projekt 16
18:14r)pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego – projekt 17
18:22s)przyjęcia „Programu opieki na zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnowo Podgórne w roku 2020 – projekt 18
18:26t)zmiany uchwały Nr XIX/324/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. – projekt 19
18:26u)umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Szemud a Gminą Tarnowo Podgórne – projekt 20
18:30w)skargi Fundacji Wodna Służba Ratownicza z dnia 18.12.2019 r. – projekt 21
18:31x)skargi Fundacji Wodna Służba Ratownicza z dnia 13.02.2020 r. – projekt 22
18:36y)kupna działki w Jankowicach - projekt 23
18:45z)udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań - projekt 24
18:48aa)przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadach, dla działki nr 72 - projekt 25
19:02ab)apelu Rady Gminy Tarnowo Podgórne do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie działań związanych ze skutkami ogłoszenia stanu epidemii w Polsce - projekt 26
19:036.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy za I kwartał 2020 roku.
19:037.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
19:068.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.
19:069.Interpelacje i zapytania radnych.
19:0610.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji
19:1611.Wolne głosy, wnioski i informacje.
19:1712.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Tarnowo Podgórne - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje