XV Sesja Rady Miejskiej w dniu wtorek, 31 marca 2020 cz. I

Rada Miejska w Wieliczce
Czas publikacji: 205 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 00:13:59
Liczba odtworzeń: 530
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/183/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka.
3.Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2020.
4.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na finansowanie zadania własnego na rok 2020.
5.Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.
6.Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.
7.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad