XX Sesja Rady Miasta w dniu 31 marca 2020 r. (wtorek)

Rada Miasta Bielsk Podlaski
Czas publikacji: 337 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 02:48:40
Liczba odtworzeń: 860
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:081.Otwarcie sesji.
09:172.Ustalenie porządku obrad.
09:193.Przyjęcie Protokołu Nr XVIII/20 z obrad XVIII sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski z 25 lutego 2020 r. oraz Protokołu Nr XIX/20 z obrad XIX sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski z 2 marca 2020 r.
09:214.Informacja z działalności Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim w 2019 roku.
09:225.Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim w 2019 roku.
09:236.Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim w 2019 roku.
09:267.Informacja z działalności Pływalni Miejskiej „Wodnik” w Bielsku Podlaskim w 2019 roku.
09:288.Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim w 2019 roku.
09:399.Sprawozdanie roczne dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Bielsku Podlaskim za rok 2019.
09:4110.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
09:5011.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja.
09:5312.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Bielsk Podlaski do składu Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego trzeciej kadencji.
10:0313.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r.
10:0414.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030.
10:2615.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bielsk Podlaski.
10:4416.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.
10:4817.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
11:2018.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w okresie międzysesyjnym.
11:4819.Sprawy różne.
11:5020.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta Bielsk Podlaski - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje