Sesja Rady w dniu czwartek, 26 marca 2020

Rada Powiatu Piskiego
Czas publikacji: 302 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 01:18:38
Liczba odtworzeń: 357
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:031.Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Powiatu Pisz.
14:042.Stwierdzenie prawomocności obrad.
14:063.Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XVIII sesji Rady Powiatu Pisz.
14:074.Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Pisz.
14:095.Interpelacje i zapytania radnych.
14:096.Zapytania i wnioski mieszkańców powiatu.
14:527.Informacja Starosty Piskiego na temat przygotowania Powiatu Piskiego do zagrożeń związanych z koronawirusem.
14:558.Skarga na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu.
9.Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał:
14:57a)w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Piskiego,
15:01b)w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych prowadzonych przez powiat piski,
15:03c)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025,
15:07d)w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.,
15:09e)w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pisz na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Budowa skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Pionierów wraz z przebudową ulicy Mazurskiej i skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Wojska Polskiego w Piszu”,
15:11f)w sprawie skargi na Dyrekcję SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu,
15:11g)Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Powiatu Piskiego.
15:1210.Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Piszu z realizacji uchwał własnych.
15:1211.Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Piszu z działalności pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
15:1612.Wnioski i oświadczenia radnych.
15:2013.Informacje, odpowiedzi i wyjaśnienia.
15:2014.Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Powiatu Pisz.
pokaż cały porządek obrad