Lista obecności na posiedzeniu

XXII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 25 marca 2020 r.

Rada Miejska w Kole
Czas publikacji: 11 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 01:19:45
Liczba odtworzeń: 74
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:021.Otwarcie Sesji.
16:022.Stwierdzenie quorum.
16:023.Powitanie gości.
16:034.Propozycje do porządku obrad.
16:075.Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał:
16:13a)w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Koła;
16:15b)w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Koło (nr działki 50 ark. mapy 15);
16:17c)w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Koło (nr działki 72/6 ark. mapy 27);
16:25d)w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2020 roku;
17:07e)zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok;
17:09f)zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego.
17:11g)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025.
17:207.Wolne głosy i wnioski
17:208.Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej w Kole.
17:209.Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Kole.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Kole - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje