Sesja Rady w dniu wtorek, 24 marca 2020

Rada Miejska w Prudniku
Czas publikacji: 11 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 00:54:02
Liczba odtworzeń: 77
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok (druk nr 411)
2)Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnikna lata 2020-2023 (druk nr 412)
3)Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd (druk nr 413)
4)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd (druk nr 414)
5)Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 415)
6)Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 416)
7)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 417)
8)Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (druk nr 418)
9)Podjęcie uchwały w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 419)
10)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika (druk nr 420)
11)Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 421)
3.Zamknięcie porządku obrad.
pokaż cały porządek obrad