XVII Sesja Rady Gminy Wieliszew w dniu wtorek, 24 marca 2020r.

Rada Gminy Wieliszew
Czas publikacji: 349 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 00:27:39
Liczba odtworzeń: 671
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wieliszew.
18:502.Przyjęcie porządku obrad sesji.
18:513.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.
18:524.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Wieliszew na 2020 rok.
18:545.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Wieliszew a Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczącego przejęcia zadania w zakresie budowy odcinka chodnika od drogi gminnej nr 180507W – ulicy Wiejskiej do istniejącego przejścia dla pieszych w drodze wojewódzkiej nr 631 - ulicy Nowodworskiej w miejscowości Olszewnica Nowa, na terenie gminy Wieliszew, powiat legionowski.
18:566.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliszew w 2020 r.
18:587.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
18:598.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
19:029.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Wieliszewie.
19:0210.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad