XVIII Sesja Rady Miejskiej Strzelin, w dniu 24 marca 2020

Rada Miejska Strzelina
Czas publikacji: 12 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 01:49:35
Liczba odtworzeń: 77
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:051.Otwarcie sesji.
15:132. Przedstawienie porządku obrad (rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad).
15:393. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
15:574. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Burmistrza.
15:595. Uchwala w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta STRZELIN oraz przyjęcia wyników konsultacji z mieszkańcami miasta STRZELIN i sołectwa GÓRZEC.
16:016. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta STRZELIN oraz przyjęcia wyników konsultacji z mieszkańcami miasta STRZELIN i sołectwa CHOCIWEL.
16:037. Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI o zmianę granic administracyjnych miasta STRZELIN poprzez włączenie w granice miasta STRZELIN części obrębu geodezyjnego GÓRZEC.
16:058. Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI o zmianę granic administracyjnych miasta STRZELIN poprzez włączenie w granice miasta STRZELIN części obrębu geodezyjnego CHOCIWEL.
16:069. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości MIKOSZÓW (dz. nr 21/55).
16:0710. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRZELIN-GLINIANA.
16:0911. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pławna.
16:1012. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Strzelin ze Spółki Strzelin PS Energetyka Odnawialna Sp. z o. o. z siedzibą w Strzelinie, poprzez zbycie w drodze sprzedaży wszystkich udziałów Gminy Strzelin na rzecz drugiego udziałowca, tj. Spółkę Polski Solar Holding Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu.
16:1613. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelin w 2020 roku.
16:1714. Uchwała w sprawie przyznania dotacji na zabezpieczenie obiektów zabytkowych nie będących własnością Gminy Strzelin.
16:1915. Uchwała w sprawie emisji obligacji.
16:2016. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Białym Kościele – dz. nr 215/49 AM 1.
16:2217. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Białym Kościele – dz. nr 215/48 AM 1.
16:2418. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Strzelinie, na Osiedlu na Skarpie – dz. nr 2/20 AM 35.
16:2519. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Strzelin – część dz. nr 8/25 AM 12 oraz dz. nr 12/10 AM 12 obręb Strzelin.
16:2720.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Strzelin – część dz. nr 51/6 AM 12 obręb Strzelin.
16:2921.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XV/219/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2020
16:3022.Uchwała w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelin oraz określenia sezonu kąpielowego w 2020 r.
16:3123.Uchwała w sprawie podjęcia apelu dotyczącego konieczności podjęcia pilnych działań, zmierzających do uratowania strzelińskiego szpitala.
16:3224. Wolne wnioski i oświadczenia.
16:3225. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad