XXI Sesja Rady Gminy Turek, 23 marca 2020 r.

Rada Gminy Turek
Czas publikacji: 13 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 00:38:26
Liczba odtworzeń: 93
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:111.Otwarcie Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
16:312. Podjęcie uchwał:
a)w sprawie zmiany w budżecie na rok 2020;
b)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027;
c)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 dla Gminy Turek;
d)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla Gminy Turek;
e)w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2020 roku”;
f)w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania;
g)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu;
h)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice.
16:393.Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy Turek.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Turek - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje