XXI Sesja Rady w dniu 23.03.2020

Rada Gminy Sitkówka-Nowiny
Czas publikacji: 13 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 00:35:58
Liczba odtworzeń: 58
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:071.Otwarcie obrad sesji
15:092.Stwierdzenie kworum
15:093.Przedstawienie porządku obrad sesji
15:104.Przyjęcie protokołu z XX sesji
15:115.Stan bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – informacja za 2019 rok
15:116.Sprawozdanie z działalności GOPS w Sitkówce-Nowinach za 2019 rok
15:127.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sitkówka-Nowiny za 2019 rok
15:268.Podjęcie uchwał:
15:151)Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok
15:152)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XVIII/201/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2030
15:173)Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr RG-XVII/193/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2020
15:184)Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny
15:245)Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra właściwego do spraw administracji publicznej z wnioskiem w sprawie zmiany nazwy Gminy Sitkówka - Nowiny
15:256)Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowinach
15:267)Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok”
15:399.Wolne wnioski i informacje, sprawy różne
15:3910.Zakończenie obrad sesji
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Sitkówka-Nowiny - najnowsze transmisje z obrad

13 dni 19 godzin temu 58
41 dni 15 godzin temu 76
53 dni 21 godzin temu 60
53 dni 21 godzin temu 46
53 dni 23 godziny temu 45
54 dni 1 godzinę temu 48
54 dni 3 godziny temu 63
54 dni 3 godziny temu 56
54 dni 3 godziny temu 61
54 dni 3 godziny temu 40
54 dni 3 godziny temu 49
54 dni 3 godziny temu 51
Pokaż wszystkie transmisje