Sesja Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 20 marca 2020r

Rada Miejska w Grójcu
Czas publikacji: 13 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 00:03:39
Liczba odtworzeń: 68
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
A Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Grójec na lata 2020-2024,
B przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2020 rok,
C zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020,
D zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031,
E udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
F udzielenia przez Gminę Grójec pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
15:064. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad