XIX Sesja Rady Powiatu w Tomaszowie Maz. 20.03.2020r

Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
Czas publikacji: 14 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 00:06:30
Liczba odtworzeń: 47
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:081.1. Otwarcie XIX sesji Rady Powiatu;
15:082. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji;
15:083. 3. Przyjęcie porządku obrad;
15:104. 4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, obręb 12, działki 248 - ulica Prez. I. Mościckiego 3;
15:115. 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020;
15:126. 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Maz. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2020-2038;
15:127. 7. Zamknięcie obrad XIX sesji.
8.Materiały do zapoznania
pokaż cały porządek obrad