Nadzwyczajna XXVI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 20 marca 2020

Rada Miejska w Mosinie
Czas publikacji: 16 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 02:27:32
Liczba odtworzeń: 210
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

17:051.Otwarcie sesji.
17:052.Stwierdzenie quorum.
17:073.Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu.
17:524.Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
17:595.Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.
18:086.Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina w 2020 r.”
18:347.Uchwała w sprawie częściowego zawieszenia obowiązywania Uchwały Nr XLIII/445/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodów na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu ich pobierania.
18:428.Uchwała w sprawie zawieszenia obowiązywania Uchwały Nr XXII/155/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego.
18:509.Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy „Kamienna” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Krosno.
19:2210.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad