Sesja Rady w dniu czwartek, 19 marca 2020

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Czas publikacji: 16 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 00:54:53
Liczba odtworzeń: 103
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:591.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
11:012.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
11:203.Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
11:234.Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
11:245.Uchwała w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020-2034.
11:256.Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2020.
11:277.Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok.
8.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.
11:289.Uchwała w sprawie przekazania w zarząd Sołectwa Lekarty nieruchomości zabudowanej.
11:3110.Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom w szkołach podstawowych i zespole szkół, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w podległych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie.
11:3211.Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Pacółtowo.
11:3312.Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Pacółtowo.
11:3413.Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bratian.
11:3514.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Lekarty.
11:3615.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Chrośle.
11:3716.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Radomno.
11:3917.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Pacółtowo.
11:4018.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Pacółtowo.
11:4119.Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2023.
11:4220.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju
11:4321.Uchwała w sprawie przyjęcia apelu w sprawie budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy (A1) - Ostróda (S7)
11:5322.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11:5323.Zamknięcie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje