XVI Sesja Rady w dniu, 19 marca 2020

Rada Miejska Gminy Osieczna
Czas publikacji: 17 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 00:39:36
Liczba odtworzeń: 114
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:001.Otwarcie sesji oraz powitanie Radnych i Gości.
13:002. Stwierdzenie quorum.
13:013. Informacja o porządku obrad XVI sesji Rady.
13:024. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
13:045. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
13:046. Informacje stałych komisji Rady o posiedzeniach w okresie międzysesyjnym:
a)Komisji Rewizyjnej
b)Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
c)Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
d)Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
13:067. Informacja Burmistrza o jego działalności w okresie międzysesyjnym.
13:078. Zgłaszanie interpelacji przez Radnych.
13:089. Zapytania Radnych.
13:0810. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej Gminy Osieczna za rok 2019.
13:0911. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna.
13:1212. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Osieczna środków stanowiących fundusz sołecki.
13:1813. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2020 rok.
13:2114. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2020–2028.
13:2715. Wnioski i informacje.
13:3916. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
13:3917. Zakończenie obrad XVI sesji Rady.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska Gminy Osieczna - najnowsze transmisje z obrad

17 dni 19 godzin temu 114
52 dni 21 godzin temu 65
52 dni 21 godzin temu 51
52 dni 21 godzin temu 81
52 dni 21 godzin temu 60
52 dni 22 godziny temu 52
Pokaż wszystkie transmisje