XVI Sesja Rady w dniu, 19 marca 2020

Rada Miejska Gminy Osieczna
Czas publikacji: 187 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 00:39:36
Liczba odtworzeń: 341
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:001.Otwarcie sesji oraz powitanie Radnych i Gości.
13:002. Stwierdzenie quorum.
13:013. Informacja o porządku obrad XVI sesji Rady.
13:024. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
13:045. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
13:046. Informacje stałych komisji Rady o posiedzeniach w okresie międzysesyjnym:
a)Komisji Rewizyjnej
b)Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
c)Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
d)Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
13:067. Informacja Burmistrza o jego działalności w okresie międzysesyjnym.
13:078. Zgłaszanie interpelacji przez Radnych.
13:089. Zapytania Radnych.
13:0810. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej Gminy Osieczna za rok 2019.
13:0911. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna.
13:1212. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Osieczna środków stanowiących fundusz sołecki.
13:1813. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2020 rok.
13:2114. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2020–2028.
13:2715. Wnioski i informacje.
13:3916. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
13:3917. Zakończenie obrad XVI sesji Rady.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska Gminy Osieczna - najnowsze transmisje z obrad

117 dni 8 godzin temu 248
131 dni 1 godzinę temu 251
187 dni 11 godzin temu 341
222 dni 13 godzin temu 221
222 dni 13 godzin temu 206
222 dni 13 godzin temu 242
222 dni 13 godzin temu 209
222 dni 13 godzin temu 209
222 dni 13 godzin temu 203
Pokaż wszystkie transmisje