V Sesja Rady Powiatu Świeckiego - 30 stycznia 2019

Rada Powiatu Świeckiego
Czas publikacji: 315 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 02:22:41
Liczba odtworzeń: 424

Porządek obrad posiedzenia

13:111.Otwarcie V sesji i stwierdzenie quorum.
13:112.Przyjęcie porządku obrad.
13:133.Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
13:214.Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
13:225.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z działań w okresie międzysesyjnym.
13:486.Wręczenie nagród Starosty Świeckiego.
14:077.Interpelacje i zapytania radnych.
14:118.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego w 2018 roku.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
14:17a)zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019,
14:19b)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2019-2029,
14:20c)udzielenia pomocy finansowej Gminie Drzycim na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej,
14:23d)udzielenia pomocy finansowej Gminie Pruszcz na realizację zadania związanego z ochroną środowiska (na zadanie pod nazwą „Doposażenie ścieżki dydaktycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Serocku”),
14:24e)udzielenia pomocy finansowej Gminie Pruszcz na realizację zadania związanego z ochroną środowiska (na zadanie pod nazwą „Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz”),
14:24f)udzielenia pomocy finansowej Gminie Świecie na realizację zadania związanego z ochroną środowiska,
14:30g)wyemitowania obligacji przez Powiat Świecki oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
14:38h)uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2019 rok,
14:42i)zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,
14:44j)zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok.
14:4510.Informacja na temat realizacji uchwał Rady Powiatu Świeckiego za II półrocze 2018 r.
15:2011.Sprawy różne.
15:2112.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad