Sesja Rady w dniu wtorek, 25 lutego 2020 cz.I

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
Czas publikacji: 501 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 02:13:47
Liczba odtworzeń: 595
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:011.Otwarcie sesji
16:012.Stwierdzenie quorum radnych
16:023.Przyjęcie porządku obrad
16:034.Przyjęcie protokołu z sesji 21.01.2020r.
19:475.Podjęcie uchwał w sprawie:
16:07a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne– projekt 1
16:07b)zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok – projekt 2
16:19c)przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy al. Solidarności, przy ul. Ogrodowej (dz. nr 1159/4 i 1159/7) i ul. 23 Października położonych w Tarnowie Podgórnym – projekt 3
19:36d)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług w rejonie ulicy Wypoczynkowej w Baranowie – projekt 4
19:40e)przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na działce nr 119/9 w miejscowości Batorowo – projekt 5
19:45f)nadania nazwy ulicy w Tarnowie Podgórnym – projekt 6
19:46g)zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 7
19:47h)szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, będących schroniskami dla osób bezdomnych i schroniskami dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – projekt 8
19:486.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
19:577.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
20:538.Interpelacje i zapytania radnych
20:549.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji
21:3710.Wolne głosy, wnioski i informacje
21:3711.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Tarnowo Podgórne - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje