Lista obecności na posiedzeniu

Michał KrólNieobecny

XXI (nadzwyczajna) Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 13 marca 2020

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 109 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 00:23:00
Liczba odtworzeń: 178
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

19:231.Otwarcie obrad sesji.
19:292.Uchwała zmieniająca uchwałę nr XII/122/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
19:343.Uchwała zmieniająca uchwałę nr XII/122/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
19:344.Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, mieszanych (na których jednocześnie zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy) oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Zamknięcie obrad sesji.
19:395.Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
19:406.Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
19:417.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad