XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Augustowie czwartek, 12.03.2020

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 312 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 00:53:53
Liczba odtworzeń: 663
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawozdanie Burmistrza Miasta Augustowa z obecnej sytuacji.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Augustów pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2020.
6.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad