Sesja Rady w dniu środa, 11 marca 2020

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 629 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 01:30:50
Liczba odtworzeń: 714
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:041.Otwarcie sesji.
15:072. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
15:103. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/139/20 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (V)”
15:154. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego.
15:195. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/205/16 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie
15:236. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na organizację wydarzeń kulturalnych i z zakresu kultury fizycznej:
15:25a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Błażowa na organizację wydarzeń kulturalnych,
15:26b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boguchwała na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej,
15:26c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boguchwała na organizację wydarzeń kulturalnych,
15:27d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Dynowa na organizację wydarzeń kulturalnych,
15:27e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chmielnik na organizację wydarzenia kulturalnego,
15:28f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej,
15:28g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krasne na organizację wydarzeń kulturalnych,
15:29h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubenia na organizację wydarzeń kulturalnych,
15:29i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tyczyn na organizację wydarzeń kulturalnych,
15:30j) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej,
15:31k) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Hyżne na organizację wydarzenia kulturalnego,
15:31l) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzebownisko na organizację wydarzenia kulturalnego,
15:32m) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Młp. na organizację wydarzeń z zakresu kultury fizycznej,
15:32n) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Młp. na organizację wydarzeń kulturalnych.
15:358. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Głogów Młp. nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego.
15:369. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.
15:3710. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
15:3811. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
16:3012. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
16:3113. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16:3114. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad