XVI Sesja Rady w dniu wtorek, 10 marca 2020

Rada Gminy Warta Bolesławiecka
Czas publikacji: 362 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 04:40:07
Liczba odtworzeń: 414
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:021.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum
10:022.Wnioski do porządku obrad
14:053.Podjęcie uchwał:
a)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/12 obręb Iwiny)
b)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/6 obręb Iwiny)
c)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 220/22 obręb Iwiny)
d)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/20 obręb Iwiny)
e)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/30 i dz. nr 304/31 obręb Iwiny)
f)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. nr 304/32 obręb Iwiny)
g)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/12 i dz. nr 304/49 obręb Iwiny)
h)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/30 i dz. nr 304/24 obręb Iwiny)
i)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/12 i cz.dz. nr 304/30 obręb Iwiny)
j)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 285/2 obręb Iwiny)
k)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. nr: 364/2, 364/3, 364/4, 364/5, 364/6, 364/7 i 364/8 obręb Iwiny)
l)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/6, dz. nr 304/100 i cz.dz. nr 304/247 obręb Iwiny)
m)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 243/7 obręb Lubków)
n)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, będącą w użytkowaniu wieczystym Gminy Warta Bolesławiecka (dz. nr 831/1 obręb Raciborowice G.)
o)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy najmu na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (lokal nr 194 w Raciborowicach G. na dz. nr 834)
p)uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św. Jadwigi Śląskiej w Tomaszowie Bolesławieckim na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
r)uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Warcie Bolesławieckiej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
s)uchwała w sprawie zmiany "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Warta Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2025"
t)uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami na terenie gminy Warta Bolesławiecka
u)uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
w)uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym
x)uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warta Bolesławiecka
y)uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2020 rok
z)uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy i Dyrektora Gminnego Centrum Kultury
14:254.Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami
14:395.Wolne wnioski i sprawy różne
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Warta Bolesławiecka - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje