XVI Sesja Rady w dniu wtorek, 10 marca 2020

Rada Gminy Warta Bolesławiecka
Czas publikacji: 123 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 04:40:07
Liczba odtworzeń: 197
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:021.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum
10:022.Wnioski do porządku obrad
14:053.Podjęcie uchwał:
a)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/12 obręb Iwiny)
b)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/6 obręb Iwiny)
c)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 220/22 obręb Iwiny)
d)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/20 obręb Iwiny)
e)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/30 i dz. nr 304/31 obręb Iwiny)
f)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. nr 304/32 obręb Iwiny)
g)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/12 i dz. nr 304/49 obręb Iwiny)
h)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/30 i dz. nr 304/24 obręb Iwiny)
i)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/12 i cz.dz. nr 304/30 obręb Iwiny)
j)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 285/2 obręb Iwiny)
k)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. nr: 364/2, 364/3, 364/4, 364/5, 364/6, 364/7 i 364/8 obręb Iwiny)
l)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/6, dz. nr 304/100 i cz.dz. nr 304/247 obręb Iwiny)
m)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 243/7 obręb Lubków)
n)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, będącą w użytkowaniu wieczystym Gminy Warta Bolesławiecka (dz. nr 831/1 obręb Raciborowice G.)
o)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy najmu na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (lokal nr 194 w Raciborowicach G. na dz. nr 834)
p)uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św. Jadwigi Śląskiej w Tomaszowie Bolesławieckim na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
r)uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Warcie Bolesławieckiej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
s)uchwała w sprawie zmiany "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Warta Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2025"
t)uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami na terenie gminy Warta Bolesławiecka
u)uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
w)uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym
x)uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warta Bolesławiecka
y)uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2020 rok
z)uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy i Dyrektora Gminnego Centrum Kultury
14:254.Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami
14:395.Wolne wnioski i sprawy różne
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Warta Bolesławiecka - najnowsze transmisje z obrad

51 dni 20 godzin temu 229
156 dni 14 godzin temu 271
212 dni 17 godzin temu 262
212 dni 17 godzin temu 201
212 dni 17 godzin temu 199
212 dni 17 godzin temu 189
212 dni 17 godzin temu 203
212 dni 17 godzin temu 204
Pokaż wszystkie transmisje