Sesja Rady w dniu wtorek, 25 lutego 2020

Rada Powiatu Piskiego
Czas publikacji: 315 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 00:57:14
Liczba odtworzeń: 357
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:021.Otwarcie obrad XVII sesji Rady Powiatu Pisz.
14:032.Stwierdzenie prawomocności obrad.
14:033.Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
14:044.Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Pisz
14:055.Interpelacje i zapytania radnych.
14:056.Zapytania i wnioski mieszkańców powiatu.
14:077.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat piski.
8.Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał:
14:47a)w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uwzględnienia w budżecie powiatu piskiego na 2020 r. przebudowy drogi powiatowej,
14:49b)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu,
14:52c)w sprawie w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających,
14:54d)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2020.
14:549.Okresowe sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
14:5710.Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Piszu z działalności pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
14:5811.Wnioski i oświadczenia radnych.
14:5812.Informacje, odpowiedzi i wyjaśnienia.
14:5813.Zamknięcie obrad XVII sesji.
pokaż cały porządek obrad