XXIII Sesja Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 6 marca 2020

Rada Powiatu Grajewskiego
Czas publikacji: 404 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 00:54:33
Liczba odtworzeń: 536
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
4.Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5.Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych.
6.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania publicznego polegającego na organizacji kształcenia uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
b)w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020,
c)w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020 – 2023,
d)w sprawie określenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
e)w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
7.Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
8.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad