Sesja Rady w dniu wtorek, 3 marca 2020

Rada Gminy Białe Błota
Czas publikacji: 152 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 02:14:54
Liczba odtworzeń: 434
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXIV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwał:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na rok 2020,
2)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026,
3)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
5.Zakończenie obrad XXIV Sesji VIII Kadencji.
pokaż cały porządek obrad