XXI Sesja Rady Gminy Nieporęt - 27.02.2020

Rada Gminy Nieporęt
Czas publikacji: 273 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 01:00:03
Liczba odtworzeń: 315
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:201.Otwarcie sesji
10:232.Przyjęcie porządku obrad
10:273.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji w zakresie zbiorowego odporowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowy, zasobem Gminy na 2020 rok.
10:304.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nieporęt
10:335.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
10:376.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10:407.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
10:458.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie cen za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt - Pilawa.
10:489.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą, kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnych położonych w Nieporęcie, stanowiących działki o nr: 1091, 914/1 i 47, na okres do 3 lat
10:5110.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy, któych przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki o nr 40/21 położoną w Zegrzu Południowym gm. Nieporęt
10:5411.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku Wójtowi Gminy Nieopręt według właściwości.
11:0212.Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Nieporęt z prac w okresie między sesjami.
11:1713.Informacja Wójta Gminy Nieporęt o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
11:1814.Zapytania i wolne wnioski.
11:1815.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad